Hoşgeldiniz


Bu platform Arazi Toplulaştırma sahasında kalan alanlar için; Toplulaştırma, DSİ sulama/baraj/gölet projeleri, Karayolları yol yapımı projelerinde gerçekleşen tarımsal Zarar Ziyan ve Gelir Kaybı işlemlerinin takibini ve yönetilmesine otomasyon desteği sağlar.