Hoşgeldiniz


Bu platform tarımsal doğal afet alanlarının belirlenmesi, zarar ve etkilerinin kayıt altına alınması, 2090 sayılı kanun kapsamının yönetimini sağlar.