06.02.2018 Tarihli Duyuru

Projelerin Çalışılmayan Dönemleri Hakkında;

TVK da süreci devam eden projeler için 2018 yılı çalışılmayan dönemlerinde eksiklik bulunan projelerin girişlerini tamamlaması gerekmektedir.
Çalışılmayan Dönem eksikliği Hakediş, İş Programı ve Devir tutanaklarının sonucunu etkilemektedir.

03.10.2016 Tarihli Duyuru

Kullanıcı Şifreleri Hakkında;

Uygulama üzerinde kullanıcıların mail adreslerinin kurumsal mail adresleri olması gerekmektedir.
Kurumsal mail adresi sistemde bulunmayan kullanıcıların hesapları geçici olarak kapatılmıştır.
"tvkdestek@tarim.gov.tr" adresine kurumsal maillerinizi bildirdikten sonra hesaplarınız tekrar aktif olacaktır.

13.07.2016 Tarihli Duyuru

Kullanıcı Şifreleri Hakkında;

Uygulama üzerinde kullanıcıların şifrelerine geçerlilik süresi getirilmiştir.
Şifrelerin 60 gün geçerliliği bulunmaktadır.
Eğer kullanıcı şifresinin süresi 60 günü geçmiş ise TVK uygulamasına giriş yapılmak istendiğinde kullanıcıyı şifre değiştirme ekranına yönlendirir.
Yeni şifre oluşturulduktan sonra işlemlere devam edilebilecektir.

25.03.2016 Tarihli Duyuru

Haritadaki Güncellemeler;

1. Katmanlar için kullanıcı tanımlı stil özelliği eklenmiştir.
Kullanıcı çalışmasını kolaylaştırma amacı ile katmanlara istediği renk ve sembolleri tanımlayabilir.

2. Katmanlar için filitreleme özelliği eklenmiştir.
Bu sayede kullanıcı sadece bir projeye, bir ile ya da kendi belirleyeceği kriterlere göre verileri görebilir.

3. Kullanıcı kendi katmanını kendisi düzenleyebilir.
Sık kullandığı katmanları seçerek yeni katman listesini oluşturabilir.
Bu sayede kullanmadığı katmanların isimlerini görmesi gerekmeyecektir.

4. Yer imi eklenebilir.
Yer imleri sayesinde istenilen görüntü saklanabilir ve bu görüntüye istenildiği zaman tekrar ulaşılabilir.

5. Google arama özelliği geliştirildi.

6. Çizimlerim özelliği eklenmiştir.
Harita sayfasının üzerine çizim yapılabilir ve istendiğinde bu çizimleri istenilen formatta dışarı aktarabilir.

7. Çizimler sekmesinden eklenen çizimler nesneler sekmesinde listelenmektedir.

8. Harita sayfasının performansı artırılmıştır.

9. Harita sayfasında bulunan butonlarda düzenleme yapılmıştır.
Bu sayede kullanıcının erişim hızı artırılmış olacaktır.

31.10.2015 Tarihli Duyuru

Muhtarlık Bilgileri ile İlgili;

TVK kapsamındaki projelere dahil olan köylerin Muhtarlık Bilgilerinin sisteme girilmesi gerekmektedir.
İlgili ekran "Ana Menü / Proje İşlemleri / Köy Muhtarı tanımlama" altında bulunmaktadır. Eğer projede muhtarlık bilgisi tanımlanmamış köy var ise sistem üzerinden hakediş alınamayacaktır.


Hakediş ile İlgili;

Sisteme yüklenen coğrafi veriler ile sistemden hesaplanacak olan hakedişler verileri arasında bağlantı
kurulmuştur. Öncelikle aşağıda sıralanmış olan temel 8 katman üzerinde kontroller sadece 2014-2015 yılı
ihale edilmiş olan projeler için 8 Kasım tarihinde devreye alınacaktır.

        1. TAPU VERİLERİ

        2. KADASTRO PARSELLERİ

        3. SOSYAL ETÜT RAPORLARI

        4. BLOK PLANI

        5. MÜLAKAT VERİLERİ

        6. TOPRAK PUAN HARİTASI

        7. ENDEKS HARİTASI

        8. PARSELASYON

Kontroller hakediş raporu almadan önce her bir pozun ne kadar üretim yapıldığının
girildiği "Yapılan İşler” ekranında çalışmaktadır.

Kontrollerin Çalışma Prensibi:

        1. Tapu verileri için yüklenen *. MDB dosyası içerisinde bulunan malik sayı dikkate alınmaktadır.

        2. Kadastro parselleri: yüklenen kadastro parseli verisinde bulunan parsel sayısı alınmaktadır.

        3. Sosyal etüt raporları verisinin hakedişi için projede bulunan köylere ait
         yüklenen sosyal etüt raporlarının sayısı almaktadır.

        4. Blok Planı hakedişi alabilmek için onaylı blok planlarının yüklenmiş ve onaylanmış olması gerekmektedir.
         Yüklenen onaylı bloklarların sayıları alınmaktadır.

        5. Mülakat verilerinin hakedişlerinin alınabilmesi için köylerde bulunan işletmelere ait mülakat verilerinin
         sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir. Yüklenen mülakat dosyalarının sayıları alınmaktadır.

        6. Toprak puan haritası: Veri yükleme işlemi ile yüklenen toprak puan haritası içerisinde bulunan
         toprak alanlarının toplam alan değeri alınmaktadır.

        7. Endeks Haritası: Toprak Endeks hesabı olarak yüklenen endeks verisinde bulunan alan toplamlarını almaktadır.

        8. Parselasyon: Parselasyon için hakediş işlemlerinde onaylı parselasyon verisinin yüklenmiş olması
         gerekmektedir. Onaylı parselasyonlarda parsel sayısı alınmaktadır.

Örnek ekran görüntüsü aşağıda bulunmaktadır.

Veri yüklenmemiş ise:


Veri yüklenmiş ise:


23.10.2015 Tarihli Duyuru

17.10.2015 tarihli duyuruda belirtilen,
"Veri Yükleme, Hakediş ve Yazışmalar"
ile ilgili kontroller uygulamaya alınmıştır.

17.10.2015 Tarihli Duyuru

TVK üzerinde aşağıda belirtilen kontroller 23.10.2015 Cuma günü itibariyle devreye alınacaktır.

VERİ YÜKLEME

- Sosyal Etüt Raporu yükleme işleminde Kadastro, tapu ve Bilgilendirme toplantısı tutanaklarının zorunlu olması.

- Tapu verisi Yükleme altında bulunan Tapu (mdb) verisi yükleme işlemi öncesinde Toplantı verilerinin altında bulunan Başlangıç Toplantısı-Toplantı tutanağının yüklenmiş olması

- Toplantı verileri altında bulunan AT1 ve AT2 Askı Listeleri Bilgilendirme Toplantısı verisi yüklenebilmesi için aşağıdaki verilerin yüklü olması gerekmektedir.

         Toplantı verileri-->AT1 ve AT2 Askı Listeleri Bilgilendirme Toplantısı-->Davetiye

         Toplantı verileri-->AT1 ve AT2 Askı Listeleri Bilgilendirme Toplantısı-->Katılımcı Listesi

         Kadastro verisi Yükleme-->Mülkiyet-->Kadastro Haritası

         Tapu verisi Yükleme--> Takbis Tapu Kayıtları

HAKEDİŞ

- 1. hakedişi yapabilmek için;

        Yapı denetim teşkilatı bilgilerinin tam olarak girilmesi,

        Yer teslim tutanağı yazısı,

        Proje Başlangıç toplantı tutanağının hazırlanması

YAZIŞMALAR

* A- Arazi Toplulaştırma Hazırlık-->2. Toplulaştırma Kararı-->16. Sabit Tesis İlanı Dağıtım Yazısı hazırlanabilmesi için,
   veri yükleme ekranından "Tamamlayıcı harita verileri-->Sabit Tesis Alan-->Mevcut" verisinin yüklenmiş olması

* A- Arazi Toplulaştırma Hazırlık-->3. Derecelendirme-->9. Derecelendirme Çalışmalarının Tamamlanması Tutanağı hazırlanabilmesi için,
   "Toprak Etüd Verisi Yükleme-->Toprak-->Endeks Harita" verisinin yüklenmiş olması

* A- Arazi Toplulaştırma Hazırlık-->3. Derecelendirme-->12. Derecelendirme İlanı yazısının hazırlanabilmesi için,
   "Toprak Etüd Verisi Yükleme-->Toprak-->Endeks Harita" verisinin yüklenmiş olması

* A- Arazi Toplulaştırma Hazırlık-->3. Derecelendirme-->13. Derecelendirme İlanı Askı Tutanağı verisinin hazırlanabilmesi için,
   A- Arazi Toplulaştırma Hazırlık-->3. Derecelendirme-->12. Derecelendirme İlanı yazısının hazırlanmış olması

* A- Arazi Toplulaştırma Hazırlık-->3. Derecelendirme-->14. Derecelendirme İlanı Askı İndirme Tutanağı hazırlanabilmesi için,
   A- Arazi Toplulaştırma Hazırlık-->3. Derecelendirme-->13. Derecelendirme İlanı Askı Tutanağının hazırlanmış olması

* A- Arazi Toplulaştırma Hazırlık-->4. Mülakat Çalışmaları-->3. Mülakat Çalışmaları İlan Yazısı hazırlanabilmesi için,
   Parselasyon Verileri Yükleme-->Mülakat verilerinin yüklenmiş olması

* C-Yazışmalar-->3- Yükleniciye Yer Tesliminin Yapılması-->5. İş Yeri Teslim Tutanağının Yükleniciye Gönderilmesi Yazısı hazırlanabilmesi için ,
   C-Yazışmalar-->3- Yükleniciye Yer Tesliminin Yapılması-->3-İş Yeri Teslim Tutanağının hazırlanmış olması

* C-Yazışmalar-->4- Ödenek Aktarımı-->3. Ödenek Aktarımı / Süre Uzatımı Onay Bildirim Yazısı (Firmaya) hazırlanabilmesi için
   Ödenek Aktarımı / Süre Uzatımı işleminin onaylanmış olması

* C-Yazışmalar-->5- İş Programı-->3. Revize İş Programı yazısı için İş programının hazırlanmış olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->1. Parselasyon 1. Askı Dağıtım Yazısı için
   Parselasyon verisi Yükleme-->Parselasyon--> 1. Askı verisinin yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->2. Parselasyon 1. Askı Muhtarlık Bildirim Yazısı için
   Parselasyon verisi Yükleme-->Parselasyon--> 1. Askı verisinin yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->3. Parselasyon 1. Askı İlanı için
   Parselasyon verisi Yükleme-->Parselasyon--> 1. Askı verisinin yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->4. Parselasyon 1. Askı İlanı Askı Tutanağı için
   Parselasyon verisi Yükleme-->Parselasyon--> 1. Askı verisinin yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->5. Parselasyon 1. Askı İlanı Askı İndirme Tutanağı için
   Parselasyon verisi Yükleme-->Parselasyon--> 1. Askı verisinin yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->5. Parselasyon 1. Askı İlanı Askı İndirme Tutanağı için,
   D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->3. Parselasyon 1. Askı İlanının hazırlanmış olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->5. Parselasyon 1. Askı İlanı Askı İndirme Tutanağı için,
   D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->4. Parselasyon 1. Askı İlanı Askı Tutanağının hazırlanmış olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->6. Parselasyon 2. Askı Dağıtım Yazısı hazırlanabilmesi için;

        Parselasyon verileri yükleme-->1. askı itiraz dilekçeleri,

        Parselasyon verileri yükleme-->parselasyon--> Parselasyon 2. Askı verisi yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->7. Parselasyon 2. Askı Muhtarlık Bildirimi Yazısı hazırlanabilmesi için;

         Parselasyon verileri yükleme-->1. askı itiraz dilekçeleri,

        Parselasyon verileri yükleme-->parselasyon--> Parselasyon 2. Askı verisi yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->8. Parselasyon 2. Askı İlanı hazırlanabilmesi için;

         Parselasyon verileri yükleme-->1. askı itiraz dilekçeleri,

        Parselasyon verileri yükleme-->parselasyon--> Parselasyon 2. Askı verisi yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->9. Parselasyon 2. Askı İlanı Askı Tutanağı hazırlanabilmesi için;

        Parselasyon verileri yükleme-->1. askı itiraz dilekçeleri,

        Parselasyon verileri yükleme-->parselasyon--> Parselasyon 2. Askı verisi yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->10. Parselasyon 2. Askı İlanı Askı İndirme Tutanağı hazırlanabilmesi için;

        Parselasyon verileri yükleme-->1. askı itiraz dilekçeleri,

        Parselasyon verileri yükleme-->parselasyon--> Parselasyon 2. Askı verisi yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->9. Parselasyon 2. Askı İlanı Askı Tutanağı hazırlanabilmesi için,
   D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->-->8. Parselasyon 2. Askı İlanının hazırlanmış olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->10. Parselasyon 2. Askı İlanı Askı İndirme Tutanağı hazırlanabilmesi için,
   D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->9. Parselasyon 2. Askı İlanı Askı Tutanağının hazırlanmış olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->11. Parselasyon 3. Askı Dağıtım Yazısı hazırlanabilmesi için;

        Parselasyon verileri yükleme-->2. askı itiraz dilekçeleri

        Parselasyon verileri yükleme-->parselasyon--> Parselasyon 3. Askı verisi yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->12. Parselasyon 3. Askı Muhtarlık Bildirim Yazısı hazırlanabilmesi için;

        Parselasyon verileri yükleme-->2. askı itiraz dilekçeleri

        Parselasyon verileri yükleme-->parselasyon--> Parselasyon 3. Askı verisi yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->13. Parselasyon 3. Askı İlanı hazırlanabilmesi için;

        Parselasyon verileri yükleme-->2. askı itiraz dilekçeleri

        Parselasyon verileri yükleme-->parselasyon--> Parselasyon 3. Askı verisi yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->14. Parselasyon 3. Askı İlanı Askı Tutanağı hazırlanabilmesi için;

        Parselasyon verileri yükleme-->2. askı itiraz dilekçeleri

        Parselasyon verileri yükleme-->parselasyon--> Parselasyon 3. Askı verisi yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->14. Parselasyon 3. Askı İlanı Askı Tutanağı hazırlanabilmesi için, D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı--> 13. Parselasyon 3. Askı İlanının hazırlanmış olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->15. Parselasyon 3. Askı İlanı Askı İndirme Tutanağı hazırlanabilmesi için,

        Parselasyon verileri yükleme-->2. askı itiraz dilekçeleri

        Parselasyon verileri yükleme-->parselasyon--> Parselasyon 3. Askı verisi yüklenmiş olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->15. Parselasyon 3. Askı İlanı Askı İndirme Tutanağı hazırlanabilmesi için,
   D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->14. Parselasyon 3. Askı İlanı Askı Tutanağının hazırlanmış olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->19. Parselasyon Bilgilendirme Askı İlanı Askı Tutanağı hazırlanabilmesi için,
   D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->18. Parselasyon Bilgilendirme Askı İlanının hazırlanmış olması

* D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->20. Parselasyon Bilgilendirme Askı İlanı Askı İndirme Tutanağı hazırlanabilmesi için,
   D- Parselasyon-->1- Parselasyon İlanı-->19. Parselasyon Bilgilendirme Askı İlanı Askı Tutanağının hazırlanmış olması

* F-Yeni Parselin Yerinde Gösterimi-->Parsellerin Yerinde Gösterimi Yazısı hazırlanabilmesi için,
   Parselasyon verileri yükleme--> Onaylı parselasyon verisinin yüklenmiş olması

* H- Proje Yönetimi-->7- Kesin Kabul-->1. Kesin Kabul Komisyonu Olur Yazısı hazırlanabilmesi için,
   H- Proje Yönetimi-->6- Geçici Kabul-->1. Geçici Kabul Komisyonu Olur Yazısı hazırlanmış olması

* I-İş Deneyim/Bitirme Belgeleri-->1- Yapım İşleri-->4. İş Denetleme Belgesi(Geçici kabulü yapılmış) yazısının hazırlanabilmesi için,
   H- Proje Yönetimi-->6- Geçici Kabul-->1. Geçici Kabul Komisyonu Olur Yazısının hazırlanmış olması

03.10.2015 Tarihli Güncelleme

Proje Yönetimi İle İlgili Güncelleme;

Sistem üzerinde projelerin;

1- Devir işlemleri

2- Fesih işlemleri

3- Tasfiye işlemleri

gerçekleştirilmesinin sağlanması için yeni modüller oluşturuldu.

İlgili ekranlara "Ana Menü / Proje Yönetimi / Sözleşme Yönetimi" altından ulaşılabilir.
Tasfiye ile ilgili işlemler Devir ve Fesihe bağlı olarak ilgili butonun arkasında bulunmaktadır.

Harita ile İlgili Güncelleme;

Arazi toplulaştırma verileri 06-Ekim-2015 Tarihinde, E-Devlet kapısında yayınlanacaktır.
Vatandaşlarımızın sistemdeki verilere erişebilmeleri için TCkimlik numaralarının hatalı olanlarının
düzeltilmesi gerekmektedir.Harita ekranı içinde bulunan (aşağıda ekran görüntüsü olan) dağıtım sorgulama
ekranında TCkimlik verisi düzeltilebilmektedir. Yüklenmiş olan TC numaraları Nüfus Vatandaşlık
Genel Müdürlüğünün kullandığı doğrulama yazılımına tabi tutulmuş ve geçersiz olan TC’ ler
9999999999 numarası ile değiştirilmiştir.
Firmalarımızın bu verileri düzeltmesi beklenmektedir.


28.09.2015 Tarihli Güncelleme

Sistemde yapılan güncellemeler aşağıda belirtilmiştir;

1- Dağıtım sorgulama ekranında tckimlik bilgilerinin hatalı olanlarının düzeltilmesi imkanı getirilmiştir.
Bu şekilde e-devlet e gidecek olan askı bilgilerinde olası tckimlik hatalarının düzeltilmesi yapılabilecektir.

2- Hakediş hazırlığı öncesinde yapılan işler girişi ekranına veri yükleme modülünden yüklenmemiş veriler için
yapılan iş girişi yapamama kontrolü eklenmiştir. Bu kontrol kademeli olarak devreye alınacak ve
ilk etapta blok planı, parselasyon, taş toplama, sosyal etüd, tapu kadastro verileri ve
bu verilere karşılık gelen pozların kontrolü sağlanacaktır.

3- Projelere ve köylere ait bilgi kartı ekranları geliştirilmiştir.
Bir proje veya köye ait toplulaştırma projesi öncesi ve sonrası durumu özetleyen bilgilerin elde edilebildiği ekranlardır.

4- Karar destek sorgulamalarına dinamik sorgu eklenmiştir. Doğrudan SQL cümlesi oluşturarak sorgu yazılabilmekte,
hazırlanan sorgu sonucu ekranda görüntülenebilmekte ve sorgular ilerdeki kullanımlar için kayıt edilebilmektedir.

09.09.2015 Tarihli Güncelleme

TVK harita ekranında dağıtım sorgulama ekranındaki sorgu sonucu dönen verinin
eski parsel ile yeni parsel arasındaki dağıtımın ok işaretleri ile toplu bir şekilde gösterimi sağlanmıştır.


08.09.2015 Tarihli Duyuru

Veri Yükleme ekramımda Alınan Hata İle İlgili;

Veri yükleme ekranından alınan "The STBuffer function requires 1 argument(s)." hatası
ilgili verinin sınır alanı dışında kaldığı için yüklenememesinden kaynaklıdır.

Hata mesajı;
Proje Sınırları Dahilinde ki veri yüklemeleri için;
"Yüklemek istediniz veri içerisindeki bazı nesneler seçmiş olduğnuz projenin sınırlarının dışında kaldığından
dolayı veri yükleme gerçekleştirilememiştir."

Köy Sınırları Dahilinde ki veri yüklemeleri için;
"Yüklemek istediniz veri içerisindeki bazı nesneler seçmiş olduğnuz köyün sınırlarının dışında kaldığından
dolayı veri yükleme gerçekleştirilememiştir."

şeklinde güncellenmiştir.

20.08.2015 Tarihli Güncelleme

AT listelerinin PDF dosyası olarak sisteme yüklenmesi kaldırılmıştır.

Parselasyon ve mülkiyet verileri sisteme veri tabanı modelinde yüklenmektedir.

Harita Ekranı içine yeni eklenen "Dağıtım Sorgulama AT listeleri” butonu ile
AT listelerinin tamamı veri tabanından hazırlanarak görüntülenebilmekte ve çıktı alınabilmektedir.

19.08.2015 Tarihli Güncelleme

Dağıtım Sorgulama ve AT listeleri ekranı geliştirilmiştir:

Harita ekranı içinde dağıtım verilerinin sorgulandığı ve AT listelerinin alınabildiği ekran geliştirilmiştir.

     1 - Dağıtım verileri eski ada-parsel, yeni ada-parsel üzerinden sorgulanabilmektedir.

     2 - Taşınmaz sahipleri üzerinden sorgu yapılabilmektedir.

     3 - Harita üzerinde dağıtım öncesi parsel ve sonrası parsel farklı renklerde görüntülenebilmektedir.

     4 - Her bir askı için AT listeleri görüntülenebilmekte ve çıktı alınabilmektedir.

12.08.2015 Tarihli Güncelleme

Portal üzerinde oluşturulan her bir "Görevlendirme Olur"u ile görevlendirilen personel tarafından her bir görev ile ilgili olarak
"Seyahat Sonuç Raporu" hazırlanması beklenmektedir.
İlgili Raporu oluşturmak için "Ana Menü / Görev Olurları" ekranından ilgili Görevlendirme Olur'u yazısına tıklandıktan sonra
Seyahat Sonuç Raporu" oluştur butonu yardımı ile raporun oluşturulacağı yeni ekrana yönlendirme yapılmaktadır.
"Seyahat Sonuç Raporu"nun oluşturulabilmesi için ilgili Görevlendirme Oluru yazısının yazışmalar ekranından kayıtlı hale
getirilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde raporun oluşturulmasına izin verilmemektedir.
Seyahat Sonuç Raporu ekranından göreve ait rapor oluşturulduktan sonra aynı ekran üzerinden Daire Başkanı Onayına gönderilmesi gerekmektedir.

07.08.2015 Tarihli Güncelleme

Dağıtım sorgulama ekranı yenilenmiştir.
Yeni ekran üzerinden artık AT listeleri de alınabilmektedir

05.08.2015 Tarihli Güncelleme

"Yer Teslim Tutanağı" pdf yükleme işlemi Parselasyon (Dağıtım) Verileri Yükleme işleminde dosya seçeneğinin altına;
"Sabit Tesis Tutanağı" ve "Ayırma Çapı" pdf yükleme işlemi ise Tamamlayıcı (Diğer) Harita Verileri yükleme işleminde
dosya seçeneğinin altına eklenmiştir .

03.08.2015 Tarihli Güncelleme

Hakediş ile İlgili;

İş programına göre işi tamamlanmış olarak görünen projelerde hakediş dosyası
firma tarafından oluşturulamamaktadır. Yapı denetim teşkilatı tarafından
uygun görüldüğü takdirde hakediş tanımı ilgili yapı denetim mühendisi
tarafından yapılacaktır.


Süre Uzatımı/Ödenek Devri ile İlgili;

Süre Uzatımı/Ödenek Devri tutanaklarında ilk paraf için Yapı Denetim Mühendisi seçiminin kullanıcı tarafından ekrandan yapılabilmesi sağlandı.

30.07.2015 Tarihli Güncelleme

Hakediş ile İlgili;

İşçi Alacakları ilan tarihi girilmediği durumda hakediş dosyasının oluşturulması engellendi.
İşçi alacakları İlan tarihi "Ana Menü / Hakediş İşlemleri / İşçi alacakları İlan" ekranından girilebilir.

İhale usul türü "Belli İstekliler" olan projeler için hakediş raporlarında bulunan Hakediş Kapağı raporu içerisine "İhale Teklif Tarihi" eklendi.
Böylelikle hem ön yeterlik hem de teklif verilen tarih buradan görüntülenebilecek duruma getirildi.


Mukayeseli iş artışı ile İlgili;

İş Artışı tutanaklarında ilk paraf için Yapı Denetim Mühendisi seçiminin kullanıcı tarafından ekrandan yapılabilmesi sağlandı.

27.07.2015 Tarihli Güncelleme

Harita tabanlı veri yükleme işlemleri sırasında shp dosyaları içinde bulunan tip - tür alanlarının
hangi değerler içereceğine ilişkin açıklamaların bulunduğu döküman
iletişim sayfasınaki dökümanlar bölümüne eklenmeiştir.

23.07.2015 Tarihli Güncelleme

Yeni Birim Fiyat Hesabı ile İlgili;

TVK Sisteminde Yeni Birim Fiyat işleminde onay süreci
"Kesin Hesap Dairesi" tarafından yürütülebilir şekilde düzenlendi.


Veri Yükleme ile İlgili;

İhale tarihi 2013 yılından önce olan projelerde veri yüklenirken
TC Kimlik Numarası kontrolü yapılmayacaktır.

22.07.2015 Tarihli Güncelleme

TVK Web ile İlgili;

Kesin Kabul ile ilgili işlemler devreye alınmıştır.
İlgili menüye "Ana menü/ Proje Yönetimi / Kesin Kabul" butonu altından erişebilirsiniz.
Bu yapıyla ilişkili olarak "Yazışmalar" menüsünün altına da "Kesin Kabul Komisyonu Olur Yazısı" eklenmiştir.

TVK Mobil ile İlgili;

TVK Android ve IOS uygulamasının güncel versiyonları "Google Play Store" ve "Apple Store" yüklenmiştir.

14.07.2015 Tarihli Duyuru

Parselasyon veriyi yükleme işleminde maliklere ait TCKimlik no kontrolü eklenmiştir.
TCKimlik no olmaması durumunda sistem verileri kabul etmeyecektir.
TCKimlik no bilgileri MERNİS sistemi ile entegre çalışmaktadır.

10.07.2015 Tarihli Duyuru

Toplulaştırma Tatbikat projesi sınırı TVK sistemi üzerinden yükleme işlemine eklenmiştir.
Veri yükleme sayfasında “Tamamlayıcı Harita Verileri“ altından yükleme yapılabilmektedir.

Toprak Etüt Tatbikat projesi TVK sistemi üzerinden yükleme işlemine eklenmiştir.
Veri yükleme sayfasından “Toprak Etüd Verisi Yükleme” altından yükleme yapılabilmektedir.

30.06.2015 Tarihli Duyuru

Köy ve Proje sınırları OdakGIS tarafından güncellenecektir.

Lütfen köy ve proje sınırlarınızı  destek@odakgis.com.tr  adresine mail olarak gönderiniz.

26.06.2015 Tarihli Duyuru

Hakediş hesaplamasında kullanılan Fiyat Farkı Endeksleri Hakkında;

31.08.2013 tarihinde 28751 sayı Resmi Gazetede yayımlanan karara göre İhale ilan Tarihi
bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılmış olan ihalelerde Fiyat Farkı endeksleri


     -   Güncel Endeks : Uygulama ayına ait endeks

     -   Temel Endeks : İhale tarihinin içinde bulunduğu ay


şeklinde hesaplanacaktır.

15.06.2015 Tarihli Duyuru

Sistemde bulunan projelerin kırım oranları ile ilgili ekran geliştirilmiştir.;

Karar Destek Bölümünde bulunan bu ekran kırmızı renkli olan rakamların(çok düşük kırım-çok yüksek kırım)
BFTC değerleri ve yaklaşık maliyet değerlerinin olası veri girişi hataları içerenlerinin kontrol edilmesi için
firmaların kullanımına açılmıştır.

"Her bir proje firma bazında yetki ile görüntülenebilmektedir."

02.06.2015 Tarihli Duyuru

Firma kullanıcılarının sisteme girişleri hakkında;

Sisteme giriş yapmaya çalışan kullanıcının görmeye yetkisi olduğu projelerin en az birinde
tüm köyler için tüm sorumluluklar tanımlanmış ise bütün menülere ulaşılabilecektir.

Ancak "İş Programı, Hakediş ve Süre uzatımı tutanakları" için sadece köy sorumlu atamaları
tamamlanmış projelerde işlem yapabilecektir.

01.06.2015 Tarihli Duyuru

03.06.2015 tarihi itibari ile sisteme girişlerdeki kısıtlamada uygulanacak yeni düzenlemeye göre;

En az bir projede tüm köyler için sorumlu kişileri tanımlanmış yüklenicilerin kullanıcıları sisteme girebileceklerdir.
Ancak hakediş ve süre uzatımı tutanakları için sadece sorumlu atamalarını tamamladıkları projelerde işlem yapabileceklerdir.

26.05.2015 Tarihli Duyuru

Sorumluluk girişlerinde TVK sistemi aşağıdaki iş kurallarını uygulamaktadır:

1- İş programında bildirilen iş miktarları baz alınmaktadır.
Nasıl çalışır: Firmanın girmiş olduğu son onaylı iş programı kullanılır.
Bu iş programında sorumlu girişi yapılacak olan kişinin hangi pozlar ile ilgili olduğu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

İlgili Sorumluluk Adı Poz Adı
Blok Planı ÖNCEDEN HİÇ PLANI YAPILMAMIŞ SAHANIN BLOK PLANLAMASININ YAPILMASI
Blok Planı ÖNCEDEN SULAMA VE DRENAJ PLANLAMASI YAPILMIª SAHANIN BLOK PLANLAMASININ YAPILMASI
Blok Planı ÖNCEDEN SULAMA PROJESİ YAPILAN YERLER İÇİN YENİ BLOK PLANI YAPILMASI
Blok Planı ÖNCEDEN HİÇ PLANI YAPILMAMIŞ SAHANIN BLOK PLANLAMASININ YAPILMASI
Sosyal Etüt SOSYAL YAPI ETÜT RAPORU
Mülakat ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDE ARAZİ ETÜD MÜLAKATLARININ YAPILMASI
Mülakat ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDE ARAZİ ETÜD VE İŞLETME MÜLAKATLARININ YAPILMASI
Parselasyon PLANLAMA SONUCU OLUŞAN PARSELLERE AİT LİSTELERİN TANZİMİ.PARSELASYON PLANLAMASININ BİLGİSAYARDA ÇİZİMİ
Parselasyon PARSELASYON PLANLAMASI YAPILMASI
Yer Teslimi YENİ PARSELASYONDA OLUŞTURULAN PARSELLERİN ARAZİ ÜZERİNDE APLİKASYON SONRASI YENİ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMESİ

2- Sorumlu olunan köy sayısı 5 ile sabitlenmiştir. Proje-İhale Girişi ekranından bu sayı değiştirilebilmektedir.
Bu değişiklik sadece admin ve kurum yetki grubunda olan kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir.

3- Parselasyon, sosyal etüd ve mülakat sorumlusu aynı kişi olmalıdır. Uygulama kişi kaydı seçilince parselasyon,
sosyal etüd ve mülakat sorumlulugunun üçünü birden seçer veya kaldırır.

4- İş programında aynı zaman diliminde tek atama yapılmalıdır. Örneğin 2014'ün 10. ayında projede parselasyon
ile blok planı aynı aya denk geldi ise çakışma vardır diye uyarı verilir, kaydetmeyi yapar ancak kayıt kırmızı olarak
gösterilir. Bu kırmızı olan kayıt fazladan görev ataması yapılan kayıt anlamına geliyor ve hakediş raporlarının
alınması aşamasında bu projede çalışanın sorumluluğunu sınırların altına indirene kadar raporların
alınması engelleniyor.

5- Eğer proje içinde sorumluluğu atanmamış olan köy var ise uygulama kısıtı devreye alındıgında proje
ilgilisi olan firma kullanıcıları sisteme giriş yapabilecek, giriş yaptıklarında sadece sorumluluk giriş ekranını
kullanabileceklerdir. İlgili sorumluluk tanımlarını tamamlayana kadar sadece bu ekrana ulaşabileceklerdir.

6- Proje köy belediye tanımlama ekranında köyün projedeki durumu seçilir. Blok planı, sosyal etüd,
mülakat, yer teslimi, parselasyon aşamalarından herhangibirini geçmiş olan bir köy sorumluluk sayısı
olan (default degeri 5) in içine kendi sorumluluk konusu içinde hesaba katılmaz. Köy sorumlu tanımlama
aşamasında bu köylere atama yapılmasına izin verilmez ve verinin gösterildiği listelerde bu köyler
“tamamlanmış” olarak etiketlenmiştir. Örneğin: 40 köyü olan bir projede 20 köy için sosyal etüd tamamlanmış
ise kalan 20 köy üzerinden sorumlu girişi yapılır. Hakediş raporlarının alınmasındaki kısıtlamada da ilgili
sorumluluklar dahilindeki pozları tamamlanmış olan köyler dikkate alınmaz.

7- Bir kişi aynı anda aynı firmanın başka projelerinde sorumlu olarak atanabilir. Bu durumun koşulu ise bu
kişinin aynı anda başka projedeki aynı sorumluk konusunda atanamamasıdır. Özetle; iş programında iki projenin de
blok planı aynı aya denk geliyor ise A kişisi ikinci projede blok planı sorumlusu olarak atanamaz. Ama A kişisi
diger projede sosyal etüd sorumlusu olarak atanabilir.

8- Bir A kişisi aynı anda sosyal etüd+mülakat+parselasyon sorumlusu olmalıdır,
fakat iş programında bu 3 iş kalemini ilgilendiren pozların aynı aya denk gelmemesi gerekmektedir.

9- Sistem köy toplam alanları kontrolünü yapmamaktadır.

10- Sorumluluk girişi yapılan kişi kaydının daha önceden anahtar teknik personel ve/veya teknik personel olarak
ataması yapılmış olabilir, atanması yapılamayan kişilerde sorumlu kişi olarak kullanılabilinir.

25.05.2015 Tarihli Duyuru

Köylerden sorumlu yüklenici personellerinin tanımlanması için
son tarih 01.06.2015 tarihi olarak değiştirilmiştir.
Bu son ertelemedir.

18.05.2015 Tarihli Duyuru

TVK ile ilgili sorun, şikayet, görüş ve talep bildirimleriniz için destek@odakgis.com.tr e-Posta adresini kullanınız.

13.05.2015 Tarihli Önemli Duyuru

Fiyat Farkı Hesaplamasındaki Değişiklikler Hakkında

27.06.2013 tarih ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayınlanan Yapım İşlerine İlişkin
Fiyat Farkı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca;

Fiyat farkı hesaplamasındaki değişiklikler uygulama üzerinde devreye alınmıştır.
Bu hesaplama ihale tarihi 2014 yılı ve sonrası ihalelerine ait projeler için geçerlidir.
Diğer projelerde fiyat farkı hesaplamasında mevcut yöntem kullanılmaya devam edecektir.

12.05.2015 Tarihli Duyuru

TVK Android Uygulaması Google Play Store'a yüklenmiştir.
Uygulamayı "Tarım Veri Konsolidasyonu" şeklinde sorgulayarak Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.

12.05.2015 Tarihli Duyuru

11-12 Nisan 2015 tarihli Antalya Toplantısında alınan kararlar gereği;


Yüklenici firmalar tarafından projelerinde görevlendirdiği sorumlu kişilerin hangi konuda sorumlu olduklarını köy bazında sisteme girmeleri gerekmektedir.
İlgili işlem Ana Menü -> Yüklenici Zorunlu/Fiili Çalışan ekranından yapılacaktır.


Sorumluluk tanımlanması beklenen konular:

     -   Sosyal Yapı Etüt

     -   Blok Planlama

     -   Mülakat

     -   Parselasyon

     -   Yer Teslimi


Sorumlulukların tanımlanması sırasında aşağıdaki kurallar her bir kişi için ayrı ayrı uygulanacaktır. Kurala uymayan tanımlamalar için uyarı verilecektir.


Sorumlu tanımlama kuralları (her kişi için ayrı ayrı)

     -   Köy Sayısı (en fazla 5 köy) sınırlaması

     -   Sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek işlerin iş programında aylık çakışması

şeklinde uygulanacaktır.

25.05.2015 tarihine kadar her bir proje için yukarıda belirtilen sorumluluklar için köy bazında personel atamalarının
tamamlanmış olması beklenmektedir.


25.05.2015 tarihinden sonra eksik bilgisi olan veya yukarıda belirtilmiş olan sınırları ve çakışmaları olan projeler için
Yüklenici Kullanıcıları otomatik olarak ilgili ekrana yönlendirilecek ve uygulamanın diğer ekranlarına erişimleri engellenecek,
hakediş ve süre uzatımı gibi işlemleri gerçekleştiremeyeceklerdir.

02.05.2015 Tarihli Güncellemeler

Sözleşme Ödeme Planı içerisine eklenen yeni pozlar hakkında;


2014 Yılında sözleşmesi imzalanmış projelerde, ödeme planına "1/5000 LİK FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİ
(VEKTÖR VE ORTOFOTO KÖY SINIRLARI İÇİ)" ve "TOPRAK ETÜDLERININ YAPILARAK
TOPRAK SINIFLAMASI HARİTALARININ OLUŞTURULMASI" pozuna ek olarak yeni pozlar eklenmiştir.

Pozlarınızı yapı denetim mühendisi yetkisinde bulunan "Ana Menü / Proje Yönetimi / Ödeme Pozları Tanımlama" ekranından kontrol ettiriniz.
Eksik pozunuz varsa tanımlattırınız. Aksi takdirde hakedişleriniz HATALI hesaplanacaktır.

29.04.2015 Tarihli Güncellemeler

TVK Sisteminde Yeni Birim Fiyat oluşturma öncesinde;

Yeni Birim Fiyat başvuru dilekçesi hazırlama yeteneği eklenmiştir.
Bu yazı "Yazışmalar" menüsünün altında bulunan H-3-1 numaralı alandan oluşturulabilir.


Sistemde bulunan "Yeni Birim Fiyat Gerekçe Olur" yazısına bağlı ek dosya yükleme yeteneği eklenmiştir.
Yazışmalar menüsünün altında bulunan H-3-2 numaralı alandan yazı oluşturulduktan sonra
Ekranın sağ tarafında bulunan dosya yükleme alanından Olur yazısının eki olan "Gerekçe Raporu" eklenebilir.


TVK Sisteminde Yeni Birim Fiyat Onay Süresi Sırasında;

Proje Yapı Denetim Amiri Onay aşamasını geçtikten sonra "Kesin Hesap Daire Başkanlığı" Onayına girme özelliği eklendi.
"Kesin Hesap Daire Başkanlığı" Onayından sonra "Gerçekleştirme Görevlisi" Onayına geçecek şekilde düzenleme yapıldı.

10.04.2015 Tarihli Güncellemeler

Firma çalışanlarının sorumluluk alanlarının tanımlanma işlemi aktif hale getirildi.
İlgili İşlem "Ana Menü/Yüklenici Zorunlu-Fiili Çalışan" ekranından gerçekleştirilebilir.


Yeni Birim Fiyat Tutanağı tanımlama ekranında pozlar ile ilgili açıklama ve notların girilebileceği
yeni alan eklenmiştir.

09.04.2015 Tarihli Güncellemeler

Hakediş Modülü konsorsiyum projelerine uygun hale getirildi. Konsorsiyum projelerinde yüklenici bazında hakediş hazırlanabilecektir.


Hakediş Ödemelerinde daha önce "1/5000 lik fotogrametrik harita üretimi (Vektör ve Ortofoto)" ve
"Toprak Etütlerinin yapılarak toprak sınıflaması haritalarının oluşturulması" pozlarına uygulanan
"Planlama sonucu oluşan parsellere ait listelerin tanzimi, parselasyon planlamasının bilgisayarda çizimi" pozuna bağlı ödeme kısıtlaması
aşağıda listelenmiş olan pozlar için de uygulanmaya başlamıştır.

     -   Sosyal Yapı Etüt Raporu

     -   Tapu Kayıtlarının Çıkarılması Tapuya Şerh Verme, Bilgisayar Ortamına Aktarılması

     -   Parsel Değer Sayısının Hesabı

     -   Önceden Hiç Planı Yapılmamış Sahanın Blok Planlamasının Yapılması

     -   Arazi Toplulaştırma Projelerinde Arazi Etüt Mülakatlarının Yapılması


Firma çalışanlarının sorumluluk alanlarının tanımlanma işlemi aktif hale getirildi.
İlgili İşlem "Ana Menü/Yüklenici Zorunlu-Fiili Çalışan" ekranından gerçekleştirilebilir.


Yeni Birim Fiyat Tutanağı tanımlama ekranında pozlar ile ilgili açıklama ve notların girilebileceği
yeni alan eklenmiştir.

08.04.2015 Tarihli Duyuru

TVK bakım çalışmaları nedeniyle 08.04.2015 tarihinde
22:00 - 00:00 saatleri arasında kullanıma kapatılacaktır.

29.03.2015 Tarihli Duyuru

TVK Veri yükleme işleminde Boru, Blok, Eğri, İçmesuyu, Sembol ve Hat verileri için
SHP formatında veri yükleme özelliği eklenmiştir.

20.03.2015 Tarihli Duyuru

Sistem 20.03.2015 tarihinde saat 23.00' da bakım nedeniyle kapatılacaktır.
21.03.2015 tarihinde saat 08.00' da yeniden kullanıma açılacaktır.

10.03.2015 Tarihli Duyuru

Sistem 10.03.2015 tarihinde saat 12:30 - 12:45 arasında bakım nedeniyle kapatılacaktır.

05.03.2015 Tarihli Güncelleme

Harita ekranı içinde bulunan Takbis Sorgulama işlemine
Şerh - Beyan - İrtifak Hakkı bilgileri eklenmiştir.

04.02.2015 Tarihli Duyuru

Süre Uzatımı / Ödenek Devri ve Hakediş İşlemlerinde Harcama Yetkilisi imzasına kadar olan

Islak İmzalar tamamlanmadan TVK uygulaması üzerinden ilgili işlemin onay seviyesinin

Harcama Yetkilisi onayına kadar çıkarılmaması gerekmektedir.


TVK uygulaması üzerinde ki onay seviyelerinin Islak İmzalar ile birlikte yürütülmesi beklenmektedir.

07.01.2015 Tarihli Güncellemeler

  Yeni Birim Fiyat Tutanağına onay mekanizması eklendi.

  TVK sisteminde yeni birim fiyat tutanakları üzerinde onay akışı devreye alındı.

  Bundan sonra oluşturulacak yeni birim fiyat tutanakları Harcama Yetkilisinin onayına kadar çıkarılacaktır.

  En son Harcama Yetkilisi tarafından onaylandıktan sonra tanımlanan pozlar diğer işlemlerde kullanılabilecektir.

  Yeni Birim Fiyat Tutanağı Onay Akış sürecinde sırası ile aşağıdaki adımlar gerçekleştirilecektir:

       -   Müşavir (Müşavir kontrolünde olan projeler için)

       -   Yapı denetim Mühendisi Onayı (İlgili Projenin Kontrol Mühendisleri)

       -   Yapı Denetim Şefi Onayı (İlgili Projenin Şefi)

       -   Yapı Denetim Amiri Onayı (İlgili Projenin Amiri)

       -   Gerçekleştirme Görevlisi Onayı

       -   Harcama Yetkilisi Onayı

  İş Programının Onay aşamaları değiştirildi.

  TVK sistemi üzerinde projelerin iş programı onayı sadece Kontrol Mühendisleri tarafından veriliyordu.

  Son yapılan düzenleme sisteme alınmış olup, bundan sonraki iş programları Gerçekleştirme Görevlisinin onayına kadar çıkarılacaktır.

  İş Programı Onay Akışı sürecinde sırası ile aşağıdaki adımlar gerçekleştirilecektir:

       -   Müşavir (Müşavir kontrolünde olan projeler için)

       -   Yapı denetim Mühendisi Onayı (İlgili Projenin Kontrol Mühendisleri)

       -   Yapı Denetim Şefi Onayı (İlgili Projenin Şefi)

       -   Yapı Denetim Amiri Onayı (İlgili Projenin Amiri)

       -   Gerçekleştirme Görevlisi Onayı

  Hakediş Dosyası Yapılan İşler Listesi Değişikliği

  Hakediş dosyası içerisinde bulunan Yapılan İşler listesinde son hakedişte revize gören pozların minha ve yeni yapılan miktar bilgilerin ayrı ayrı görüntülenmesi sağlandı.

  Bekleyen Onaylar Ekranındaki Değişiklikler

  Bekleyen Onaylar kısmında Müşavir Firma Üzerinde bekleyen onayların da gösterilmesi sağlandı

  Yeni Birim Fiyat Tutanakları hakkında bekleyen onay işlemleri Bekleyen Onaylar ekranına eklendi.

  Ortofoto ve Toprak Etüt Ek Alan Tanımlaması

  Proje alanında artışın olması durumunda; Ortofoto ve Toprak Etüt işleri ile ilgili hakkediş kısıtlamaları hesabının ek alanın dikkate alınarak yapılması sağlandı.

  Ortofoto ve Toprak Etüt miktarlarında ki artış ile ilgili olan ek alan bilgisinin Proje İşlemleri altında bulunan Proje-İhale İşlemleri ekranından girişi sağlandı.

  Mahalle Köy Ayrımı Eklendi.

  Yazılar için Mahalle Köy ayrımı getirilerek “Yazışmalar” altındaki ilgili yazılar üzerinde gerekli düzenlemeler yapıldı.

  Yeni Birim Fiyat Tutanağı İmza Alanı Değişikliği

  Yeni Birim Fiyat Tutanaklarında 4. kontrol mühendisi için imza alanı eklendi.

15.10.2014 Tarihli Güncellemeler

HARİTA EKRANI İLE İLGİLİ YENİ ÖZELLİKLER:

Harita ekranına kadastro bilgi al butonu eklendi. Haritadan seçilen bir kadastro parselinin tapu bilgileri online olarak görüntülenmektedir.

Harita ekranı, sorgulamalar bölümü, Takbis sorgulama yeteneklerine TCKIMLIK üzerinden sorgulama eklendi.

Takbis sorgulama ekranında Tüzel kişi sorgulama yeteneği eklendi.

Köy MDB indirme ekranı yenilendi. Anomali yaşanan bazı teknik durumlar çözümlendi.

PROJE YÖNETİMİ İLGİLİ YENİLİKLER:

Sistemde Revize Birim Fiyat raporunun alındığı ve veri girişinin yapıldığı iki ayrı ekran birleştirildi. Tek Ekran üzerinden hem rapor oluşturulup hem de veri girişi yapılabiliyor hale geldi.

RBF (Revize Birim Fiyat) ve YBF (Yeni Birim Fiyat) tutanakları sisteme kaydedilmesi yönünde değişiklik yapıldı.

YBF ve RBF tutanakları Hakediş dosyası görüntüleme, onaylama ekranında görüntülenmesi sağlandı.

Mukayeseli iş artışı ekranı sisteme yüklendi.

21 Temmuz 2014 den sonra sistem üzerinde hazırlanan hakediş raporları Onay sürecinde olsalar dahi PDF olarak görüntülenebilmesi sağlandı.

Ödenek Aktarımı/ Süre Uzatımı Ekranında Devir işlemi yapılmadan süre uzatımı yapılmasını sağlayan özellik eklendi.

Yönetici işlemlerinin altına yazışma istatistikleri eklendi.

Yazışmalar bölümüne, Parselasyon yazıları eklendi.

Mülakat çalışmaları ilgili yazılar sisteme eklendi.

12.09.2014 Tarihli Güncellemeler

1.SIKÇA YAPILAN HATALAR DÖKÜMANI HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Veri Yükleme ve Hakediş İşlemlerinde Sıkça Yapıan Hatalar Hakkında Bilgilendirme Dökümanına Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz

Sıkça Yapılan Hatalar Dökümanı

23.6.2014 Tarihli Güncellemeler

1.HARİTA VERİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME :

Sistemde Harita türündeki dosyaların indirilebilmesine izin verilmemektedir. Dosyalar indirilmeden TVK üzerinden kontrolü yapılacaktır.

2.ZORUNLU ÇALIŞANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

10 Temmuz 2014 Tarihin itibari ile projelerde çalışan zorunlu personel bilgisinin sistemde olması beklenecektir. Bu tarihe kadar zorunlu çalışan bilgilerinin sisteme tanıtılması duyurulur.

10 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Hakediş Modülü zorunlu çalışan verisinin olup olmadığını kontrol edecektir.

18.6.2014 Tarihli Güncellemeler

1.Geçici Kabul Modulü yayına alınmıştır.

Projelerin geçici kabul ile ilgili işlemlerine "Ana Menü/ProjeYönetimi/Geçici Kabul" altından ulaşılabilir.

2.Revize Birim Fiyat Tutanağı ve Hesabı Ekranı yayına alınmıştır.

İlgili işleme "Ana Menü/Hakediş İşlemleri/Revize Birim Fiyat Tutanağı ve Hesabı Raporu" altından ulaşılabilir.

3.TVK sistemi hakediş hesaplarında parada iki hane, miktarda üç hane kullanmaktadır.

TVK Sistemi hakediş hesaplarında yuvarlama işlemini virgülden sonra 3 ‘üncü hanesi 5 ‘den büyük ise ikinci rakam bir üste yuvarlanır, 5 den küçük ise ilk iki rakam aynen kalır.

4.TVK Sistemi hakediş hesaplarında yuvarlama işlemini her bir pozun yapılan miktarıyla çarpımında elde edilen sonuç değerine uygulamaktadır. Poz sonuclarının toplamının toplam değeri yuvarlanmamaktadır.

A) BFTC* Yapilan Miktar = Sonuç (iki hane yuvarlanır)

B) BFTC* Yapılan Miktar = Sonuç (iki hane yuvarlanır)

C) ...

D) ...

-----------------------------------------------------------

Toplam:

4.6.2014 Tarihli Güncellemeler

1.FİYAT FARKI HESABI BİLGİLENDİRME:

A) Hakediş hesaplarında fiyat farkı hesabı hakediş tarihi ayın 15'inden sonra ise, o aya imalat konulabilecektir. Bir önceki ayın endeksi alınacaktır.

B) Hakediş hesaplarında fiyat farkı hesabı hakediş tarihi ayın 15'inden önce ise, o ay için imalat konmayacaktır. İmalatlar önceki aya dahil edilecektir.

2.6.2014 Tarihli Güncellemeler

1.Ödenek Devri, Süre Uzatımı İşlemleri yayına alınmıştır.

A) İhale yılı ile yer teslim yılının farklı olduğu projelerde sözleşmeye essas ödenek dağılımının düzenlenmesi

B) Sözleşmeye esas ödenek dağılımının girişi

C) Tutanaklar sonucunda hesaplanan dağılımın kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi

D) Firmaya ne kadar ödenek kullanabileceğinin yazısının hazırlanması

E) Ödeneğinin başka projeye aktarıldıği bilgisinin girilmesi

F) Daha önceki yılda yer teslimi yapılmış, sözleşmeye göre yeni yılda ödeneği olan olan projeler için ödenek işlemleri

G) Eksik ödemesi, iş durdurması ve çalışılmayan dönemi olan projeler için ödenek devri ve süre uzatımı verilmesi

H) Firmaya eksik ödeme verilen ve firmanın hiç harcama yapmadığı projeler için sure uzatımı verilmesi, ödeneklerin revize edilmesi

I) Eksik ödeneği olan ve akabinde ödeneği başka projeye aktarılan projeler için ödenek devri ve sure uzatımı

16.5.2014 Tarihli Güncellemeler

1.FİYAT FARKI HESABI BİLGİLENDİRME:

  A) Spot6 2013 uydu görüntüleri yeni harita ekranında yayına alınmıştır.

  B) Tarımsal ürün desteği (Kasım 2013 den sonra) almış olan parseller Destekleme ismi ile yayına alınmıştır.

8.5.2014 Tarihli Güncellemeler

 1. Harita uygulaması üzerinde hızlandırma yapılmıştır

 2. Çalışılmayan döneme ait çalışma izni tanımlama işlemleri yapılabilmektedir. (Proje İşlemleri)

  Çalışılmayan dönemde çalışma izni almış olan projelerin izin tarihleri tanımlanabilmekte ve izin yazıları sisteme yüklenebilmektedir.

 3. Sözleşme devri işlemleri yapılabilmektedir. (Proje Yönetimi --> Sözleşme Yönetimi --> Devir)

  Projenin diğer yükleniciye devri ile ilgili veriler tanımlanabilmekte ve devir sözleşmesi sisteme yüklenebilmektedir.

 4. Yılsonu Ödenek Devri ve Süre Uzatımı tutanağı uygulama üzerinden oluşturulabilmektedir.(Proje Yönetim --> Süre Uzatımı / Yıl Sonu Ödenek Aktarımı)

  Bir önceki yıldan bulunulan yıla ödeneğin aktarımı ve süre uzatımı ile ilgili tutanakların sistemden otomatik olarak oluşturulmaktadır.

 5. Sözleşme Ödenek Dağılımı uygulama üzerinden tanımlanabilmektedir. (Proje Yönetimi)

 6. İş Deneyim Belgeleri (Yazışmalar --> H.7)

  1. Yüklenici İş Bitirme Belgesi
  2. Yüklenici İş Durum Belgesi
  3. Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
  4. İş Denetleme Belgesi (Geçici Kabulü Yapılmış)
  5. İş Yönetme Belgesi (Geçici Kabulü Yapılmış)
  6. İş Denetleme Belgesi (Devam Eden ve İş Artışı Olan)
  7. İş Yönetme Belgesi (Devam Eden ve İş Artışı Olan)
  8. İş Denetleme / İş Yönetme Belgesi (Kişi) (Geçici Kabulü Yapılmış)
  9. İş Denetleme / İş Yönetme Belgesi (Kişi) (Devam Eden ve İş Artışı Olan)

 7. Drenaj Projelerine ait alt yapı bilgileri yüklenebilmektedir. Yüklemesi yapılabilen verilerin listesi aşağıda verilmiştir:

  1. Drenaj Etüt Verileri
   1. Proje Sonrası
   2. Proje Öncesi
  2. Drenaj Blok Planı
  3. Drenaj Yol Verileri
   1. Tarla İçi Yol 5 Metre Stabilize Kalınlık=30 cm
   2. Tarla İçi Yol 5 Metre Stabilize Kalınlık=20 cm
   3. Köy İçi Yol 4 Metre Stabilize Kalınlık=20cm
   4. Yol Geçiş Yapısı
  4. Drenaj AltYapı Verileri
   1. Lateral
   2. Kollektör
   3. Tarla Giriş Yapısı
   4. İnlet Yapısı (Kavşut)
   5. Kollektör Çıkış Yapısı
   6. PP/PE Silt Baca Yapısı 600 Çap (Menhol)
   7. PP/PE Silt Baca Yapısı 800 Çap (Menhol)
   8. Lateral Çıkış Yapısı
  5. Drenaj Göl Alanı

 8. Toplulaştırma projelerine ait yeni bilgiler yüklenebilmektedir. Yüklemesi yapılabilen verilerin listesi aşağıda verilmiştir:

  1. Yüzey tahliye verisi
   1. Mevcut Dere
   2. Mevcut Tahliye Kanalı
   3. Planlanan Tahliye Kanalı
   4. Yüzey Akış Çizgisi
   5. Su Toplama Havzası
   6. Su Toplama Alt Havzası
  2. Tamamlayıcı harita verileri
   1. Köy gelişim Alanı
   2. İmar Planı Uygulama Alanı
   3. Köy Yerleşim Alanı
   4. Taşlık-Kayalık Alanlar
   5. Mera Parselleri
   6. Sit-Arkeolojik-Kültürel-Tarihi Alanları
   7. Sabit Tesisler
  3. Yol Verileri
   1. Sulama Kanalı Kenar Yolu
   2. Köy İçi Yollar
   3. Otoban
   4. Duble Yol
   5. Tek Yön Asfalt Yol
   6. Tek Yön StabilizeYol
   7. Köyler Arası Bağlantı Yolları
   8. Patika Yol
   9. Kadim yollar
   10. Korunacak yollar
  4. Ekolojik Koridor
Table of Contents