Cevap 1: 'Başvuru Girişi' modülünden yapılmaktadır. 

test