TVK Uygulamasına Ulaşmak için Tıklayınız.


Son Güncellemeler
 1. HARİTA EKRANI İLE İLGİLİ YENİ ÖZELLİKLER:

  • Harita ekranına kadastro bilgi al butonu eklendi. Haritadan seçilen bir kadastro parselinin tapu bilgileri online olarak görüntülenmektedir.
  • Harita ekranı, sorgulamalar bölümü, Takbis sorgulama yeteneklerine TCKIMLIK üzerinden sorgulama eklendi.
  • Takbis sorgulama ekranında Tüzel kişi sorgulama yeteneği eklendi.
  • Köy MDB indirme ekranı yenilendi. Anomali yaşanan bazı teknik durumlar çözümlendi.

 2. PROJE YÖNETİMİ İLGİLİ YENİLİKLER:

  • Sistemde Revize Birim Fiyat raporunun alındığı ve veri girişinin yapıldığı iki ayrı ekran birleştirildi. Tek Ekran üzerinden hem rapor oluşturulup hem de veri girişi yapılabiliyor hale geldi.
  • RBF (Revize Birim Fiyat) ve YBF (Yeni Birim Fiyat) tutanakları sisteme kaydedilmesi yönünde değişiklik yapıldı.
  • YBF ve RBF tutanakları Hakediş dosyası görüntüleme, onaylama ekranında görüntülenmesi sağlandı.
  • Mukayeseli iş artışı ekranı sisteme yüklendi.
  • 21 Temmuz 2014 den sonra sistem üzerinde hazırlanan hakediş raporları Onay sürecinde olsalar dahi PDF olarak görüntülenebilmesi sağlandı.
  • Ödenek Aktarımı/ Süre Uzatımı Ekranında Devir işlemi yapılmadan süre uzatımı yapılmasını sağlayan özellik eklendi.
  • Yönetici işlemlerinin altına yazışma istatistikleri eklendi.
  • Yazışmalar bölümüne, Parselasyon yazıları eklendi.
  • Mülakat çalışmaları ilgili yazılar sisteme eklendi.


12.09.2014 Tarihli Güncellemeler

 1. SIKÇA YAPILAN HATALAR DÖKÜMANI HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

  Veri Yükleme ve Hakediş İşlemlerinde Sıkça Yapıan Hatalar Hakkında Bilgilendirme Dökümanına Aşağıdaki Linkten Ulaşabilirsiniz

  Sıkça Yapılan Hatalar Dökümanı


23.6.2014 Tarihli Güncellemeler

 1. HARİTA VERİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

  Sistemde Harita türündeki dosyaların indirilebilmesine izin verilmemektedir. Dosyalar indirilmeden TVK üzerinden kontrolü yapılacaktır.

 2. ZORUNLU ÇALIŞANLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

  10 Temmuz 2014 Tarihin itibari ile projelerde çalışan zorunlu personel bilgisinin sistemde olması beklenecektir. Bu tarihe kadar zorunlu çalışan bilgilerinin sisteme tanıtılması duyurulur.

  10 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Hakediş Modülü zorunlu çalışan verisinin olup olmadığını kontrol edecektir.


18.6.2014 Tarihli Güncellemeler

 1. Geçici Kabul Modulü yayına alınmıştır.
  Projelerin geçici kabul ile ilgili işlemlerine "Ana Menü/ProjeYönetimi/Geçici Kabul" altından ulaşılabilir.

 2. Revize Birim Fiyat Tutanağı ve Hesabı Ekranı yayına alınmıştır.
  İlgili işleme "Ana Menü/Hakediş İşlemleri/Revize Birim Fiyat Tutanağı ve Hesabı Raporu" altından ulaşılabilir.

 3. TVK sistemi hakediş hesaplarında parada iki hane, miktarda üç hane kullanmaktadır.
  TVK Sistemi hakediş hesaplarında yuvarlama işlemini virgülden sonra 3 ‘üncü hanesi 5 ‘den büyük ise ikinci rakam bir üste yuvarlanır, 5 den küçük ise ilk iki rakam aynen kalır.

 4. TVK Sistemi hakediş hesaplarında yuvarlama işlemini her bir pozun yapılan miktarıyla çarpımında elde edilen sonuç değerine uygulamaktadır. Poz sonuclarının toplamının toplam değeri yuvarlanmamaktadır.

  1-BFTC* Yapilan Miktar = Sonuç (iki hane yuvarlanır)
  2-BFTC* Yapılan Miktar = Sonuç (iki hane yuvarlanır)
  3- ...
  4- ...
  ----------------------------------------------------------------------------------
  Toplam


4.6.2014 Tarihli Güncellemeler

 1. FİYAT FARKI HESABI BİLGİLENDİRME:

  1. Hakediş hesaplarında fiyat farkı hesabı hakediş tarihi ayın 15'inden sonra ise, o aya imalat konulabilecektir. Bir önceki ayın endeksi alınacaktır.
  2. Hakediş hesaplarında fiyat farkı hesabı hakediş tarihi ayın 15'inden önce ise, o ay için imalat konmayacaktır. İmalatlar önceki aya dahil edilecektir.


2.6.2014 Tarihli Güncellemeler

 1. Ödenek Devri, Süre Uzatımı İşlemleri yayına alınmıştır.

  1. İhale yılı ile yer teslim yılının farklı olduğu projelerde sözleşmeye essas ödenek dağılımının düzenlenmesi
  2. Sözleşmeye esas ödenek dağılımının girişi
  3. Tutanaklar sonucunda hesaplanan dağılımın kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi
  4. Firmaya ne kadar ödenek kullanabileceğinin yazısının hazırlanması
  5. Ödeneğinin başka projeye aktarıldıği bilgisinin girilmesi
  6. Daha önceki yılda yer teslimi yapılmış, sözleşmeye göre yeni yılda ödeneği olan olan projeler için ödenek işlemleri
  7. Eksik ödemesi, iş durdurması ve çalışılmayan dönemi olan projeler için ödenek devri ve süre uzatımı verilmesi
  8. Firmaya eksik ödeme verilen ve firmanın hiç harcama yapmadığı projeler için sure uzatımı verilmesi, ödeneklerin revize edilmesi
  9. Eksik ödeneği olan ve akabinde ödeneği başka projeye aktarılan projeler için ödenek devri ve sure uzatımı


16.5.2014 Tarihli Güncellemeler

 1. Spot6 2013 uydu görüntüleri yeni harita ekranında yayına alınmıştır.

 2. Tarımsal ürün desteği (Kasım 2013 den sonra) almış olan parseller Destekleme ismi ile yayına alınmıştır.


8.5.2014 Tarihli Güncellemeler
 1. Harita uygulaması üzerinde hızlandırma yapılmıştır

 2. Çalışılmayan döneme ait çalışma izni tanımlama işlemleri yapılabilmektedir. (Proje İşlemleri)

  Çalışılmayan dönemde çalışma izni almış olan projelerin izin tarihleri tanımlanabilmekte ve izin yazıları sisteme yüklenebilmektedir.

 3. Sözleşme devri işlemleri yapılabilmektedir. (Proje Yönetimi --> Sözleşme Yönetimi --> Devir)

  Projenin diğer yükleniciye devri ile ilgili veriler tanımlanabilmekte ve devir sözleşmesi sisteme yüklenebilmektedir.

 4. Yılsonu Ödenek Devri ve Süre Uzatımı tutanağı uygulama üzerinden oluşturulabilmektedir.(Proje Yönetim --> Süre Uzatımı / Yıl Sonu Ödenek Aktarımı)

  Bir önceki yıldan bulunulan yıla ödeneğin aktarımı ve süre uzatımı ile ilgili tutanakların sistemden otomatik olarak oluşturulmaktadır.

 5. Sözleşme Ödenek Dağılımı uygulama üzerinden tanımlanabilmektedir. (Proje Yönetimi)

 6. İş Deneyim Belgeleri (Yazışmalar --> H.7)

  1. Yüklenici İş Bitirme Belgesi
  2. Yüklenici İş Durum Belgesi
  3. Alt Yüklenici İş Bitirme Belgesi
  4. İş Denetleme Belgesi (Geçici Kabulü Yapılmış)
  5. İş Yönetme Belgesi (Geçici Kabulü Yapılmış)
  6. İş Denetleme Belgesi (Devam Eden ve İş Artışı Olan)
  7. İş Yönetme Belgesi (Devam Eden ve İş Artışı Olan)
  8. İş Denetleme / İş Yönetme Belgesi (Kişi) (Geçici Kabulü Yapılmış)
  9. İş Denetleme / İş Yönetme Belgesi (Kişi) (Devam Eden ve İş Artışı Olan)

 7. Drenaj Projelerine ait alt yapı bilgileri yüklenebilmektedir. Yüklemesi yapılabilen verilerin listesi aşağıda verilmiştir:

  1. Drenaj Etüt Verileri
   1. Proje Sonrası
   2. Proje Öncesi
  2. Drenaj Blok Planı
  3. Drenaj Yol Verileri
   1. Tarla İçi Yol 5 Metre Stabilize Kalınlık=30 cm
   2. Tarla İçi Yol 5 Metre Stabilize Kalınlık=20 cm
   3. Köy İçi Yol 4 Metre Stabilize Kalınlık=20cm
   4. Yol Geçiş Yapısı
  4. Drenaj AltYapı Verileri
   1. Lateral
   2. Kollektör
   3. Tarla Giriş Yapısı
   4. İnlet Yapısı (Kavşut)
   5. Kollektör Çıkış Yapısı
   6. PP/PE Silt Baca Yapısı 600 Çap (Menhol)
   7. PP/PE Silt Baca Yapısı 800 Çap (Menhol)
   8. Lateral Çıkış Yapısı
  5. Drenaj Göl Alanı

 8. Toplulaştırma projelerine ait yeni bilgiler yüklenebilmektedir. Yüklemesi yapılabilen verilerin listesi aşağıda verilmiştir:

  1. Yüzey tahliye verisi
   1. Mevcut Dere
   2. Mevcut Tahliye Kanalı
   3. Planlanan Tahliye Kanalı
   4. Yüzey Akış Çizgisi
   5. Su Toplama Havzası
   6. Su Toplama Alt Havzası
  2. Tamamlayıcı harita verileri
   1. Köy gelişim Alanı
   2. İmar Planı Uygulama Alanı
   3. Köy Yerleşim Alanı
   4. Taşlık-Kayalık Alanlar
   5. Mera Parselleri
   6. Sit-Arkeolojik-Kültürel-Tarihi Alanları
   7. Sabit Tesisler
  3. Yol Verileri
   1. Sulama Kanalı Kenar Yolu
   2. Köy İçi Yollar
   3. Otoban
   4. Duble Yol
   5. Tek Yön Asfalt Yol
   6. Tek Yön StabilizeYol
   7. Köyler Arası Bağlantı Yolları
   8. Patika Yol
   9. Kadim yollar
   10. Korunacak yollar
  4. Ekolojik Koridor